Digital PT

Dags att vässa dina digitala aktiviteter?

Genererar ditt företag affärer via webbplatsen?
Är du aktiv i rätt digitala kanaler och sociala medier?
Följer du upp resultatet av dina insatser?

Varför digital analys?

Världen blir allt mer digital, i ett allt högre tempo. Kartan för dig som arbetar med kommunikation, marknadsföring och försäljning har ritats om radikalt de senaste åren. Statistiken visar att närmare 90 procent av köpbesluten, även inom Business to Business, börjar på nätet. Därför är det viktigt att ha en tydlig analys av sina digitala insatser.

Vad gör vi?

Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp kring företagets digitala aktiviteter. Med analysen får du underlag att motivera dina investeringar och prioritera rätt saker. Tillsammans skapar vi mål och aktiviteter som hjälper dig att generera leads och stärka relationen till befintliga kunder. Det är resultaten som räknas.

Hur går det till?

Vi startar med en grundlig digital analys för att ta reda på var du står idag. Vi tar tempen på webbplats, SEO, innehåll, blogg, landningssidor, sociala medier, CRM-system, digitala nyhetsbrev, marketing automation och lead generation. För att bara nämna några exempel.

Vad händer sen?

Vi sammanställer den digitala analysen i en rapport med förslag på åtgärder, mål och mätpunkter. Därefter prioriterar vi tillsammans utifrån dina behov och resurser. Kanske behöver ditt företag en ny webbplats, en digital strategi, hjälp med content och inbound marketing eller andra typer av aktiviteter.

Vem är du?

Du har troligtvis en beslutande befattning som innefattar marknadsföring och/eller försäljning. Webb och digitala aktiviteter är en del av ditt ansvar och din dagliga verksamhet. Nu vill du få bättre kontroll, öka konverteringsgraden och förbättra din ROI online.

Vilka är vi?

Vi på Navigator har lång erfarenhet av webb, marknadsföring online och digitala strategier. Med djup teknisk kompetens och breda marknadskunskaper ser vi till att ditt företags totala digitala kontaktyta ut mot marknaden blir så stark som möjligt.

Vilka är fördelarna?

Målsättningen är att förbättra ditt företags digitala närvaro på alla plan så att du stärker varumärket, skapar närmare relationer till dina befintliga kunder, effektiviserar dina processer, hittar fler kunder och genererar ökad försäljning. Målsättningen är också att skapa ett närmare samarbete mellan sälj, marknad och IT på ditt företag. Dessutom innebär upplägget ett kunskapslyft för dina medarbetare kring hur de digitala aktiviteterna fungerar och hänger ihop.

Testa din digitala närvaro

Vad kostar det?

Den inledande digitala analysen kostar normalt cirka 25.000 SEK. Då ingår även en tydlig rapport som dokumenterar nuvarande status och innehåller rekommendationer på prioriterade aktiviteter. Därefter offererar vi de aktiviteter vi rekommenderar och hjälper dig att prioritera utifrån dina behov och resurser. Exempel på aktiviteter kan vara: digital strategi, framtagning av ny webbplats, skapande av blogg, arbete med SEO och SEM eller löpande content-produktion såsom inlägg, e-böcker, whitepapers med mera.

Hur ser processen ut?

När du och ditt företag vill ha hjälp av oss är processen normalt indelad i fyra övergripande faser:

1. Digital analys
Först gör vi en inledande digital analys som normalt tar cirka fyra veckor.

2. Rapport och prioritering
Sedan träffas vi, går igenom rapporten och skapar en långsiktig och kortsiktig handlingsplan

3. Genomförande
Därefter påbörjar vi genomförandet av de aktiviteter vi valt att prioritera

4. Uppföljning
Slutligen följer vi kontinuerligt upp resultatet och skapar värdefulla insikter om hur arbetet kan förbättras

Vad kan vi hjälpa dig med?

För att vi ska kunna ge dig rätt support har vi en bred bas av specialistkompetenser. Både kopplat till hårda parametrar som teknik och plattformar men också mjuka parametrar som design, innehåll och layout. Beroende på vad vi kommer fram till i digitala analysen ser ut skapar vi den perfekta kombinationen för dina behov. Det här är några av de delar som vi kan hjälpa till med:

Design

Produktion

Texter

Strategier

SEO/SEM

Blogg

Landningssidor

Marknadsföring online

Innehåll/content

Webb Teknik och plattformar

Sociala medier

CRM

Digitala utskick

Marketing automation

Lead generation

Adwords

Google analytics

Digitala kundresor

Digitala kanalkartor

Vilket angreppssätt har vi?

Oavsett bransch och företag handlar det digitala om kommunikation med människor. Det är mottagarens behov som styr. Vi utgår alltid från hur den digitala kundresan ser ut för befintliga och potentiella kunder. Genom att kartlägga denna, som normalt består av fem faser: Awareness, Interest, Consideration, Purchase och Retention, kan vi skapa digitala lösningar som hjälper dina besökare från behov till beslut.

Vad är viktigt?

Vi ser oftast webbplatsen som hubben för alla digitala aktiviteter. Den trafik som genereras via sociala medier, SEO och andra kanaler ska dras in till webbplatsen. Här är det kritiskt med intressant och relevant innehåll som täcker upp för befintliga och potentiella kunders behov i den digitala köpprocessen. Med rätt metoder och verktyg kan du sätta kunden i centrum och följa henne eller honom på hela resan.

Vilka plattformar och verktyg använder vi?

Vi är inte knutna till några specifika plattformar och verktyg. Vi kan arbeta med de du redan har eller rekommendera nya som vi vet fungerar. När det gäller webb är vi vana vid allt från öppna plattformar som WordPress och Drupal till större system som Sitecore och Episerver. Inom Marketing Automation har vi koll plattformar som Apsis, Hubspot, Marketo, Act-on, Pardot med flera.

Offert på digital analys

Vill du veta vad det kostar med en analys av ditt företags digitala aktiviteter?
Ange din webbadress och e-postadress nedan så återkommer vi med en offert.

Kontaktperson

Niclas Bergenblad
Creative Director at Navigator
Digital and innovation strategy
Tel +46 733 43 99 13
niclas.bergenblad@navigator.se

Anmäl dig till Navigators digitala nyhetsbrev.